Parlem de les fòbies. Per a què apareix una fòbia? La fòbia apareix quan no posem els límits que necessitem per sentir-nos segures.

 1. És real la situació de perill que percep una persona que té una fòbia? Per a la persona és totalment real, aquesta és la seva vivència.
 2. Quina és la causa de que una persona pateixi una fòbia? La fòbia és un dels possibles símptomes que apareix quan algú ha viscut un trauma.
  • Es pot deixar de viure una fòbia? Sí, abordant el trauma i calmant el sistema nerviós.

  Una de les bases de la descodificació biològica, i jo diria que també de tota intervenció sistèmica, és identificar quina és la funció del símptoma, situació viscuda, comportament, etc.

  Quina funció té?

  Per tant, davant d’una fòbia, ens preguntaríem: quina és la funció que fa en la meva vida? I la funció és clara, sempre ens protegeix d’una possible vivència perillosa. Possible perquè encara no està passant, però el perill s’acosta o té possibilitats d’existir. I la vivència perillosa existeix segons la interpretació de la persona que pateix la fòbia, per aquesta és totalment real.

  Altres persones no tenen per què entendre on està el perill

  Altres persones no tenen per què entendre on està el perill. La sensació de perill és fruit d’un trauma. La persona que pateix la fòbia té la programació des del moment de xoc de què el perill és real, encara que en el moment present pugui semblar que no ho és.

  Quan hi ha perill?

   Quan no posem els límits que necessitem (ja sigui perquè no hi posem consciència, perquè no ens atrevim, perquè no podem, etc.) , la fòbia apareix. Aquesta és la seva funció, posar límits allà on una no els posa.

  En tot procés de sanació hauríem de tenir en compte la causa i els símptomes

  En tot procés de sanació hauríem de tenir en compte la causa i els símptomes. La causa del nostre malestar és el trauma i la fòbia és el símptoma. Mentre treballem el trauma al ritme que puguem, el símptoma es pot abordar per rebaixar el nivell de patiment, posant límits i calmant el sistema nerviós simpàtic.

  Geni Ustrell, terapeuta sistèmica i biodescodificació