Reflexoteràpia

Com funciona?

Als peus i a les mans hi ha àrees que són el reflex de cada part de l’organisme, connectades per via nerviosa. L’actuació sobre aquestes zones pot millorar les funcions dels òrgans perquè recuperin l’equilibri perdut o puguin fer front a l’agressió d’agents nocius.

A més, amb els estats actuals de contaminació i manca de nutrients adeqüats, podem registrar una acumulació excessiva de sals de calci i de cristalls d’àcid úric en les terminacions nervioses dels peus, alterant així l’estimulació normal de glàndules i òrgans.

La reflexoteràpia contribueix a l’eliminació d’aquests vidres i sals, i retorna als òrgans la seva estimulació normal. D’aquesta manera, el cos recupera en poc temps les seves funcions normals.

Consulta de reflexoteràpia

amb Pepi Navarro o amb Adriana Budnik

telèfon: 621208929

Com es realitza?

Principalment mitjançant pressió amb el polze, imprimim un moviment similar al que utilitzaríem per polvoritzar un terròs de sucre amb el polze d’una mà sobre el palmell de l’altra, amb un moviment lent, profund i circular, mirant de facilitar la relaxació de la persona que reb el massatge.

Pel que fa a la durada, pot arribar fins i tot una hora (mitja hora a cada peu); tot i això, cal evitar excessos d’estimulació.

Les toxines que s’alliberen durant el massatge han de ser eliminades de forma natural pel nostre cos. Per evitar acumulacions perilloses és convenient espaiar les sessions, de la mateixa manera que s’aconsella que cada sessió vagi seguida d’un curt descans.

El massatge de les mans equival al dels peus, però comporta més dificultat pel que fa a la localització de les zones desitjades. Per contrapartida, el massatge de les mans pot realitzar-se en qualsevol moment i pràcticament en qualsevol lloc.

Especialment, el massatge de les mans és molt adequat en auto-tractaments, sempre que es coneguin molt bé els punts estratègisc i els moviments adequats, una habilitat que s’adquireix només amb l’experiència.