Astrologia Terapèutica

Lectura de la Carta Natal

La carta astral natal és com una fotografia de com som, realitzada en el nostre naixement. La seva lectura ens proporciona moltíssima informació per a l’autoconeixement, la gestió emocional, els patrons de conducta, el camí i evolució de l’ànima, les polaritats, les capacitats innates i fortaleses, les dificultats i com treballar-les, etc.

En les sessions de teràpia utilitzem aquesta eina per ajudar-nos a identificar contradiccions internes, dificultats i bloquejos, patrons de comportament, característiques de la nostra personalitat que estem negant, quan ens estem allunyant del nostre camí de vida, etc.

lectura de la carta natal

light woman relaxation abstract

Discover more from Camins Teràpies

Subscribe to get the latest posts sent to your email.