Traspassa els límits de la realitat imposada, descobreix, si vols, les teves possibilitats i recursos naturals. Comença a entendre les lleis naturals que regeixen els programes cel·lulars.

A través de recursos coneguts ens endinsarem al nostre imaginari, creador de la nostra realitat, aprendràs l’ABC de la gramàtica del ser.

La Senda Cap al Ser és una formació consistent en 7 trobades, cadascuna amb un objectiu específic. Ens trobarem 1 vegada al mes. Començem el mes d’abril!

5 tallers per a integrar el simbolisme arquetípic

Els primers 5 tallers seran trobades d’un dia:

En un primer taller, utilitzarem la numerologia per a entendre el simbolisme arquetípic lineal, el que ens posiciona en el temps.

En el segon taller, farem servir el tarot per a connectar amb el simbolisme arquetípic eteri, el que dona forma a la percepció de la nostra realitat.

Per a integrar el simbolisme arquetípic identitari, manifestació amb la qual t’identifiques, farem ús de la grafologia en una tercera trobada.

Per connectar amb el simbolisme arquetípic resolutiu, el que et mostra allò en què es fixa la teva emoció, el recurs emprat són els somnis.

Per a concebre el simbolisme arquetípic personal, el que ens mostra el recurs natural, l’essència d’allò que percebem, farem servir les formes i els colors.

Aquests 5 recursos que anirem assimilant al llarg de 5 tallers, ens preparen, entrenen la nostra ment per a poder assimilar millor i percebre d’una forma més clara, ràpida i efectiva la gramàtica de la ment i de les emocions.

Entendre la gramàtica de la ment i de les emocions

Els últims 2 dies del curs, farem servir la PNL (programació neuro lingüística) i la desprogramació biològica per a poder entendre i moure’ns en les gramàtiques de la ment i de les emocions, que, al cap i a la fi, són dos llenguatges.

Aquestes dues trobades seran la conclusió de tot el recorregut i duraran 1 dia i mig.

Reserva la teva plaça al curs!

Calendari de trobades

Les dades són estimades i pendents de confirmació

DiaHorariEinaPreu
22 d’abril10:00 a 14:00 i
15:30 a 18:30
Numerologia75
20 de maig10:00 a 14:00 i
15:30 a 18:30
Tarot75
17 de juny10:00 a 14:00 i
15:30 a 18:30
Grafologia75
8 de juliol10:00 a 14:00 i
15:30 a 18:30
Somnis75
29 de juliol10:00 a 14:00 i
15:30 a 18:30
Formes i Colors75
pendent dissabte:
10:00 a 14:00 i
15:30 a 18:30
diumenge:
10:00 a 15:00
PNL (programació neuro lingüística) i
desprogramació biològica
130
pendentdissabte:
10:00 a 14:00 i
15:30 a 18:30
diumenge:
10:00 a 15:00
PNL (programació neuro lingüística) i
desprogramació biològica
130

Coneix els continguts…